สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร.0-3544-6924 Email bangtaten01@gmail.com

หน้าหลัก บุคลากร ภารกิจผู้บังคับบัญชา กิจกรรม ประกาศ / ข่าวสาร แจ้งเบาะแส ติดต่อเรา
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.62
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.62
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต
ทำบุญวันตำรวจ 17 ตุลาคม 2562
กิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.63
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต 63


จัดทำโดย :สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร

๒๓๖ หมู่ ๑ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐

ด.ต.ศุภัทรชาติ นาคส่องแสง (Webmaster) โทร. ๐๘๑ ๗๖๓ ๒๔๐๘