สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร.0-3544-6924 Email bangtaten01@gmail.com

หน้าหลัก บุคลากร ภารกิจผู้บังคับบัญชา กิจกรรม ประกาศ / ข่าวสาร แจ้งเบาะแส ติดต่อเรา

ทำเนียบข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร

ชื่อ นามสกุล พ.ต.อ.ปัณณทัต เศวตะทัต
ตำแหน่ง ผกก.สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 09-5731-4747
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail bangtaten01@gmail.com
ชื่อ นามสกุล พ.ต.ท.คณณัฏฐ์ ศุภวัชรโยธิน
ตำแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 09-2453-2531
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail kananatnat@hotmail.co.th
ชื่อ นามสกุล พ.ต.ท.ชิษณุพงษ์ วัชรภูมิ
ตำแหน่ง รอง ผกก.สอบสวน สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ -
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail bangtaten01@gmail.com
ชื่อ นามสกุล พ.ต.ท.สนธิชัย สุวรรณศร
ตำแหน่ง รอง ผกก.สส.สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 08 3083 2510
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail sonthichai007@gmail.com
ชื่อ นามสกุล พ.ต.ท.เอกภาพ สินพูล
ตำแหน่ง สวป.สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 084-4141429
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail pt25111968@gmail.com
ชื่อ นามสกุล พ.ต.ท.รังสรร ไทยศรี
ตำแหน่ง สว.สส.สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 08-2787-1111
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail thaisee2800@gmail.com
ชื่อ นามสกุล พ.ต.ท.กิจพัฒน์ เนียมประเสริฐพร
ตำแหน่ง สว.อก.สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 098-5625922
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail somphong1874@gmail.com
ชื่อ นามสกุล พ.ต.ท.ยศวีร์ สวัสดิ์โยธิน
ตำแหน่ง สว.สอบสวน สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 095-9855365
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail chusaksirisubtavee@gmail.com
ชื่อ นามสกุล พ.ต.ต.ณรงค์กรณ์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง สว.สอบสวน สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 083-9033941
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail phinong21@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ร.ต.อ.วินัย เกิดบุญศรี
ตำแหน่ง รอง สว.สอบสวน สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 083-9033941
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail winaisri6629@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ร.ต.อ.ปัญญา สุขศรีพะเนา
ตำแหน่ง รอง สวป.สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 087-9233788
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail mukasun1234b@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ร.ต.อ.ประยุทธ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน)
โทรศัพท์มือถือ 06-2479-4553
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail prayut25133514@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ร.ต.อ.ปุณยวัจน์ ศรีนะพรม
ตำแหน่ง รอง สว.สส.สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 08-2552-9037
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail Punyawat2504@outlook.co.th
ชื่อ นามสกุล ร.ต.ท.ขจร รูปสม
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 081-1999626
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail kaion54321@ gmail.com
ชื่อ นามสกุล ร.ต.ต.ชาตรี เจียรนัย
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)สภ. บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 081-8587097
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail chatee2507@hotmail.com
ชื่อ นามสกุล ร.ต.ต.ณัฐพงศ์ ชาวขอนแก่น
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 06-4935-9504
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail Jeam2507@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ร.ต.ต.สุปวีร์ อารีมิตรน่วมบัว
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 086-3279797
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail supawee3858@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ร.ต.ต.วิฑูรย์ บุญประทุม
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 086-9940266
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail withunbunprathum@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ร.ต.ต.เจริญ ไผ่สุวรรณ
ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 081-8575209
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail charoen7638@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ด.ต.เสน่ห์ ขำคำ
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 089-8899977
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail mos992761@hotmail.com
ชื่อ นามสกุล ด.ต.วิษณุ ดอกชะเอม
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 099-0892947
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail wisnu0892947@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ด.ต.ขันติ สุขเกษม
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 092-2670755
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail kunti@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ด.ต.อิทธิเดช หงษ์โต
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 089-9149568
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail ittichdet@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ด.ต.ไพโรจน์ แจ่มจำรัส
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 089-9287856
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail police0809@hotmail.com
ชื่อ นามสกุล ด.ต.ประสงค์ ทำมาอ่อง
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 08-5266-3619
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail supersong3333@gmail
ชื่อ นามสกุล ด.ต.จันทร์แรม มีคง
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 089-2568370
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail junram2107@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ด.ต.ประเสริฐ ธัญญเจริญ
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 081-7449123
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail nonbpp13@hotmail.com
ชื่อ นามสกุล ด.ต.เสกสรรค์ พิโสรัมย์
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 081-0112914
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail seksrrkhphisoram@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ด.ต.เชษฐภัทร์ แป้นเจริญ
ตำแหน่ง ผบ.หมู่(สส.)สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 088-2609551
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail rosmay2522@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ด.ต.กิตติ นพคุณ
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 086-7507521
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail kitti_po@hotmail.com
ชื่อ นามสกุล ด.ต.ศุภัทรชาติ นาคส่องแสง
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 081-7632408
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail supattarachat9559@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ด.ต.สุรชัย ลมูลพันธ์
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 081-5278801
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail -
ชื่อ นามสกุล ด.ต.ถวัลย์ รัตโนสถ
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 089-1468697
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail thawan.rattanosot@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ด.ต.อัฐพงศ์ ฤกษ์โหราวิภาค
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 08-6348-7755
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail oatthaphong1212@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ส.ต.อ.ปกรณ์ อินทร์สวาท
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 090-4986786
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail insawat15@hotmail.com
ชื่อ นามสกุล ส.ต.ท.อชิรพล อุปละ
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 098-6949323
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail bas6949323@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ส.ต.ท.คะนองเดช สุทธการี
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 080-1290004
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail kn.khanongdate@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ส.ต.ท.ภูริรักษ์ นำตระกูลวัฒน์
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 091-8204980
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail phurirak.kan01@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ส.ต.ท.ณัชรภูมิ แสนใจ
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 08-2246-1860
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail kokdear@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ส.ต.ต.ธีรวัฒน์ จีนบุบผา
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 09-5002-8259
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail theerawat.jeen@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ส.ต.ต.กิตติพงศ์ ไชยศรีษะ
ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป)สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 09-2258-2949
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail kittipongchaisrisa@gmail.com
ชื่อ นามสกุล ส.ต.ต.พีรณัฐ สุนทรวิภาต
ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป)สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 087-5571939
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail snivyfom@hotmail.com
ชื่อ นามสกุล ส.ต.ต.ปรมินทร์. โสมนัส
ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป)สภ.บางตาเถร
โทรศัพท์มือถือ 085-4359393
ที่ทำงาน / โทรสาร 035-446924
E-Mail 07067ps@gmail.com


จัดทำโดย :สถานีตำรวจภูธรบางตาเถร

๒๓๖ หมู่ ๑ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐

ด.ต.ศุภัทรชาติ นาคส่องแสง (Webmaster) โทร. ๐๘๑ ๗๖๓ ๒๔๐๘